Informacje ogólne

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp.
e-mail: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl
tel. stacjonarny 61 28 22 437
Pogotowie wodociągowe
602 655 793
NIP 785-14-74-055
REGON 630935295
Konto bankowe SBL Śrem o/Książ Wlkp.
98 9084 1026 0300 0563 2000 0001
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek – Piątek: 7:00 – 15:00

Klauzula informacyjna wobec odbiorcy usług

Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Książ Wlkp. z siedzibą przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski

2) został powołany inspektor danych osobowych, a kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów lub czynności zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b

4) odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (wsparcie informatyczne, obsługa prawna)

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy, jednak nie krócej niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy

10) dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.

 

Przegląd zmian:

Skip to content