Informacje ogólne

Oglądasz starą wersję tego postu z 2019-08-30 @ 10:34:19. Zobacz poniżej różnices pomiędzy wersjami aktualna wersja.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a
63-130 Książ Wlkp.
e-mail: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl
tel. stacjonarny 61 28 22 437
Pogotowie wodociągowe
602 655 793
NIP 785-14-74-055
REGON 630935295
Konto bankowe SBL Śrem o/Książ Wlkp.
98 9084 1026 0300 0563 2000 0001
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek – Piątek: 7:00 – 15:00

                  Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych został

Mariusz Stasiak vel Stasek

kontakt biuro@msvs.com.pl

Przegląd zmian:

Zmiany:

2019-08-30 @ 10:34:19Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.</strong>Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.</strong>
Bez zmian: ul. Stacha Wichury 11 aBez zmian: ul. Stacha Wichury 11 a
Bez zmian: 63-130 Książ Wlkp.Bez zmian: 63-130 Książ Wlkp.
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl" >zukbiuro@zukksiazwlkp.pl</a>Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl" >zukbiuro@zukksiazwlkp.pl</a>
Bez zmian: tel. stacjonarny 61 28 22 437Bez zmian: tel. stacjonarny 61 28 22 437
Bez zmian: <strong>Pogotowie wodociągowe</strong>Bez zmian: <strong>Pogotowie wodociągowe</strong>
Bez zmian: 602 655 793Bez zmian: 602 655 793
Bez zmian: NIP 785-14-74-055Bez zmian: NIP 785-14-74-055
Bez zmian: REGON 630935295Bez zmian: REGON 630935295
Bez zmian: <strong>Konto bankowe SBL Śrem o/Książ Wlkp.</strong>Bez zmian: <strong>Konto bankowe SBL Śrem o/Książ Wlkp.</strong>
Bez zmian: 98 9084 1026 0300 0563 2000 0001Bez zmian: 98 9084 1026 0300 0563 2000 0001
Bez zmian: <strong>Godziny pracy:</strong>Bez zmian: <strong>Godziny pracy:</strong>
Bez zmian: Poniedziałek: 7:30 - 15:30Bez zmian: Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Bez zmian: Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00</p>Bez zmian: Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">                  Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 <strong>Inspektorem Ochrony Danych Osobowych</strong> został</p> Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Klauzula informacyjna wobec odbiorcy usług </strong></em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Mariusz Stasiak vel Stasek</p>  
Skasowano: <p style="text-align: center;">kontakt <strong>biuro@msvs.com.pl< /strong></p> 
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> <strong>Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.</strong></em></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"></p>
 Dodano: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
 Dodano: 1) administratorem danych osobowych jest <strong>Zakład Usług Komunalnych Książ Wlkp.</strong> z siedzibą przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski
 Dodano: 2) został powołany inspektor danych osobowych, a kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl;
 Dodano: 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów lub czynności zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
 Dodano: 4) odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (wsparcie informatyczne, obsługa prawna)
 Dodano: 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 Dodano: 6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy, jednak nie krócej niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 Dodano: 7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 Dodano: 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy
 Dodano: 10) dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.
 Dodano: &nbsp;

Informacja: Odstępy mogą być dodawane do porównania tekstów, aby umożliwić lepsze zawijania linii.

Skip to content