Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Decyzja PO.RZT.70.305.2021/D/PH wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski na okres od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r.

Decyzja PO.RZT.70.305.2021_D_PH

Przegląd zmian:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content