Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Oglądasz starą wersję tego postu z 22 czerwca 2021 o 10:56:41. Zobacz poniżej różnices pomiędzy wersjami aktualna wersja.

Decyzja PO.RZT.70.305.2021/D/PH wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski na okres od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r.

Decyzja PO.RZT.70.305.2021_D_PH

Przegląd zmian:

Zmiany:

Brak różnic pomiędzy 22 czerwca 2021 o 10:56:41 a wersją aktualną. (Możliwe, ze zmianie uległy tylko meta dane)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.