Kierownictwo

Oglądasz starą wersję tego postu z 28 stycznia 2019 o 10:39:16. Zobacz poniżej różnices pomiędzy wersjami aktualna wersja.

Dyrektor – Marek Celka

Przegląd zmian:

Zmiany:

Brak różnic pomiędzy 28 stycznia 2019 o 10:39:16 a wersją aktualną. (Możliwe, ze zmianie uległy tylko meta dane)