Przedmiot działalności

Oglądasz starą wersję tego postu z 22 maja 2016 o 01:03:15. Zobacz poniżej różnices pomiędzy wersjami aktualna wersja.

ZAKRES DZIAŁANOŚCI

1. W zakresie dostaw wody:

– ujęcie wody surowej, jej uzdatnianie i dostawa do odbiorców,

– eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, urządzeń do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody,- prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomiarem zużycia wody oraz rozliczenie poszczególnych odbiorców według obowiązujących cenników.

2. W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków:

– konserwacja i eksploatowanie sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzanie ścieków,

– prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomiarem ilości ścieków oraz rozliczenie poszczególnych odbiorców według obowiązujących cenników.

3. Utrzymanie i eksploatacja zasobów lokalowych Gminy.

Przegląd zmian:

Zmiany:

Brak różnic pomiędzy 22 maja 2016 o 01:03:15 a wersją aktualną. (Możliwe, ze zmianie uległy tylko meta dane)