Majątek zakładu

1. Stacja Uzdatniania Wody Książ Wlkp.
2. Stacja Uzdatniania Wody Książ Konarzyce
3. Stacja Uzdatniania Wody Książ Mchy
4. Oczyszczalnia Ścieków w Kiełczynku

Przegląd zmian:

  • 2016-05-22 @ 00:54:49 [aktualna wersja] przez Zuzanna Szaroszyk
  • 2016-05-22 @ 00:54:49 przez Zuzanna Szaroszyk
Skip to content