Załącznik do decyzji PO.RZT.70.305.2021/D/PH

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 11 czerwca 2021 r.PO.RZT.70.305.2021/D/PH. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r.) obowiązująca na terenie miasta i Gminy Książ Wielkopolski.

Załącznik do decyzji PO.RZT.70.305.2021_D_PH

Przegląd zmian:

  • 2021-06-22 @ 11:19:00 [aktualna wersja] przez Zuzanna Szaroszyk
  • 2021-06-22 @ 11:19:00 przez Zuzanna Szaroszyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content