Załącznik do decyzji PO.RZT.70.305.2021/D/PH

Oglądasz starą wersję tego postu z 22 czerwca 2021 o 11:19:00. Zobacz poniżej różnices pomiędzy wersjami aktualna wersja.

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 11 czerwca 2021 r.PO.RZT.70.305.2021/D/PH. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r.) obowiązująca na terenie miasta i Gminy Książ Wielkopolski.

Załącznik do decyzji PO.RZT.70.305.2021_D_PH

Przegląd zmian:

Zmiany:

Brak różnic pomiędzy 22 czerwca 2021 o 11:19:00 a wersją aktualną. (Możliwe, ze zmianie uległy tylko meta dane)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.